Software - program

Terminál potřebuje program


Koukněte se, jak vypadá software mobilního terminálu.
Ukázka AWIS aplikace terminálu
Mobilní terminál, v našem případě mobilní číšník, vyžaduje pro svůj chod, operování s daty a celkové fungování, systém. Systém je v tomto případě tvořen pokladním softwarem, čili programem nebo speciální aplikací. Tento program byl předurčen a vyvinut primárně pro gastronomii ( restaurace, bary, pizzerie, hotely a jiné druhy pohostinských zařízení), ale je možné ho použít nebo jen přizpůsobit pro jakýkoliv obchod. Tvůrcem programu pro mobilního číšníka je česká společnost AWIS.

Cena softwaru pouze 4.500,- Kč


Co systém obsahuje


Co systém umí

  • komunikace pomocí Wifi
  • náhled a rozmístění stolů
  • náhled na skupiny a podskupiny v kase
  • potvrzení objednávky
  • placení účtu
  • storno položky
  • násobení položek
  • poznámka k objednávce
  • náhled na otevřený účet (potvrzení, zaplacení)