úterý 31. července 2012

Mobilní terminály a přenosné pokladny pro restaurace

Mobilní terminály jsou zařízení, která pracují na bezdrátovém systému zvaném Wifi (Wireless LAN, WLAN). Bezdrátový systém zajišťuje komunikaci mezi dvěma a více přístroji na základě bezdrátového spojení "vzduchem". Mobilní zařízení si mezi sebou vzájemně zasílají datové informace a komunikují spolu.

Mobilní číšník

Mobilní terminál pro číšníky, přenosná pokladna - PDA
Mobilní číšník je mobilní terminál, který byl konstruován pro práci obsluhujících číšníků převážně v gastronomických provozech. Podobá se většímu mobilnímu telefonu s klávesnicí, displejem a dotykovou tužkou pro ovládání přístroje. Mobilní číšník je počítač (PDA), který pracuje pomocí speciálního pokladního systému - softwaru. Mobilní číšník slouží především pro objednávání a účtování v terénu mimo interiér restaurace, je tedy určen do míst se vzdáleným posezením. Je velmi vhodný do restaurací či kaváren s letní terasou apod. Cena mobilního terminálu je v dnešní době oproti době ještě nedávné na velmi nízké úrovni. Investice pár tisíc se velmi rychle vrátí.


Přenosná pokladna


Mobilní terminály pro restaurace se dají také použít jako velmi efektivní přenosné pokladny. Přenosná pokladna umožňuje obsluze velmi rychlé a operativní řešení při objednávání, odeslání objednávky ke zpracování do přípravy a zúčtování se zákazníkem. Mimo gastronomické provozy se dá tato "přenosná pokladna" využít také v oblasti vlakových drah pro nákup jízdenky u průvodčího nebo při jakémkoliv dalším obchodním provozu, kde je třeba účtovat mobilně.